O nás

Nemocnice Na Pleši s.r.o. je soukromé zdravotnické zařízení s dlouhou historií. Původní Sanatorium Na Pleši, založené v r.1916 pro léčbu tuberkulózy bylo v průběhu času mnohokrát transformováno, až je nakonec v roce 2007 privatizoval Středočeský kraj v podobě odštěpeného podniku Nemocnice Příbram a.s.

Nemocnice je situována v krásném prostředí brdských lesů, v centru francouzského parku přecházejícího v lesopark. Budovy v areálu byly nově rekonstruovány, společná sociální zařízení byla nahrazena koupelnami na pokojích.

Po přechodu pod soukromého vlastníka prošla modernizací také všechna lůžková oddělení, byla provedena digitalizace rtg oddělení a bylo pořízeno nové přístrojové vybavení pro diagnostiku, léčbu i rehabilitaci pacientů. Pro pohodlí pacientů byla v areálu nemocnice zřízena také kavárna s prodejnou smíšeného zboží, lékárna a další služby.

Zaměření Nemocnice Na Pleši

 • Poskytujeme odbornou specializovanou lůžkovou péči v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, klinická onkologie a radioterapie, pneumologie a ošetřovatelská péče.
 • Provozujeme lůžka akutní nemocniční péče, specializované následné péče, ošetřovatelské péče a paliativní péče.
 • Lůžková péče je doplněna ambulantní a konziliární péčí v oborech rehabilitace, klinická onkologie, radioterapie, vnitřní lékařství, diabetologie, chirurgie, gastroenterologie, gynekologie a psychologie.
 • Léčebnou a diagnostickou péči poskytuje nemocnice nejen pro klienty Středočeského kraje a Prahy ale i dalších přilehlých regionů.

Struktura vedení nemocnice

Vlastníci

Novými vlastníky se stali rozvojová a investiční společnost SUDOP GROUP a.s. a Asklepion Lasercentrum Praha,  s.r.o., klinika plastické chirurgie a estetické medicíny.

Jednatelé

 • Ing. Jan Hromádka, CSc.
 • Doc. Roman Šmucler, CSc

Vedení nemocnice

 • Ing. Martin Kott, MBA - výkonný ředitel
 • MUDr. Jan Vydra - odborný zástupce jednatelů
 • MUDr. Kateřina Jirsová - primářka onkologie
 • MUDr. Ivana Pospíšilová - primářka  rehabilitace
 • MUDr. Olga Trávníčková Kittlerová - primářka ošetřovatelské péče 
 • Mgr. Monika Říhová - hlavní sestra  

Naše mise

Klíčovým motem Nemocnice Na Pleši je „princip neopuštění pacienta“, tedy zabezpečení celého komplexu péče od diagnostiky přes léčebnou a rehabilitační péči, ale i podpůrné ošetřovatelské, sociální a paliativní péči.

Komplexní péče o pacienta

Při péči o pacienta úzce spolupracujeme s mnoha institucemi, mezi které patří zejména:

 • fakultní a další nemocnice
 • odborné ambulance v místě bydliště klientů
 • obvodní lékaři
 • agentury domácí péče
 • spolek Liga proti rakovině a další charitativními organizace.

Pořádáme školení pro terénní pracovníky v těchto službách. Organizujeme odborné semináře pro pracovníky ve zdravotnictví i akce pro veřejnost.

Postup při vyřizování stížností

Nemocnice Na Pleši s. r. o. a všichni její zaměstnanci se snaží poskytovat zdravotní péči na co nejvyšší úrovni a v souladu se současnými znalostmi a možnostmi. Snažíme se vytvořit pro pacienty vlídné a příjemné prostředí, aby se zde cítili co nejlépe.

V případě, že jste nespokojeni s poskytnutými zdravotními službami můžete podat stížnost v písemné podobě v sekretariátu managmentu, kde je též vedena evidence stížností.

Historie

Nemocnice Na Pleši je právním nástupcem původního Sanatoria Na Pleši, jehož historie sahá až do roku 1901. Sanatorium vzniklo díky aktivitě českých lékařů i dobrovolníků, kteří založili na přelomu 19. a 20. století Český pomocný zemský spolek pro nemocné plicními chorobami v Království českém, s cílem vybudovat na území Čech kvalitní zdravotnické zařízení pro boj s tehdy nebezpečnou tuberkulózou. 

Místo na jižním svahu vrchu Pleš nedaleko Mníšku pod Brdy bylo vybráno pro výborné klimatické podmínky. Manželé Colloredo-Mansfeldovi věnovali na výstavbu sanatoria rozsáhlý pozemek o celkové rozloze 160 ha, na jižním svahu kopce Pleš. Byl to velkorysý dar a vlastně také počátek jedinečné péče o pacienty, původně s tuberkulózou.

Slavnostní položení základního kamene proběhlo 6. prosince 1908. Stavba podle návrhu architekta Kříženeckého byla financována z celonárodní sbírky a byla dokončena 2. 2. 1918. 

Od doby svého vzniku se Sanatorium Na Pleši věnovalo léčbě pacientů s plicními chorobami. V průběhu let, s ústupem některých specifických plicních chorob se měnilo i zaměření a právní forma nemocnice až k současnému, kdy Nemocnice Na Pleši poskytuje odbornou specializovanou lůžkovou péči v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, klinická onkologie a radioterapie, pneumologie a ošetřovatelská péče.

Co jste možná nevěděli o Nemocnici Na Pleši

 • na výstavbu sanatoria přispěl i císař František Josef I.
 • peníze na stavbu se vybíraly v rámci veřejných sbírek i mezi občany – vybíralo se stejným způsobem jako například na Národní divadlo – jde tedy o národní klenot
 • na Pleš přijel i prezident T. G. Masaryk
 • Nemocnice Na Pleši je jako jediné sanatorium tohoto typu v Praze a okolí, které bylo po roce 1989 zachráněno privatizací a investicemi ve stovkách milionů korun
 • nemocnici navštívila řada významných osobností z ČR i ze světa, např. astronaut Andrew Feustel, který vzal kresleného krtka do vesmíru a koncertovaly zde třeba zpěvačky Martha Elefteriadu či Marta Kubišová
 • v kinosále nemocnice se odehrává řada kulturních a vzdělávacích akcí, pořádáme zde semináře, konference, besedy nebo divadlo 
 • od roku 2012 pořádáme vždy koncem května spolu s obcí Nová Ves pod Pleší tradiční Novoveské oslavy

Máte dotaz? Kontaktujte nás:

Nemocnice Na Pleši 

další kontakty

Nemocnice Na Pleši s.r.o.
262 04, Nová Ves pod Pleší 110

Máte dotaz? Zavolejte nám:
+420 318 541 500