Úvodní stránka Aktuálně z Nemocnice Na Pleši 100 let nemocnice Na Pleši - pohled do historie I. díl

100 let nemocnice Na Pleši - pohled do historie I. díl

Publikováno: 02. 02. 2016

2. února 1916 byla dokončena stavba sanatoria Na Pleši pro nemocné plicními chorobami - letos si připomínáme 100. výročí existence.

Historie nemocnice sahá až do roku 1901, kdy byl z iniciativy českých lékařů i dobrovolníků založen Český pomocný zemský spolek pro nemocné plicními chorobami v Království českém. Jedním z jeho hlavních představitelů byl i významný lékař, profesor Emerich Maixner.

kníže Colloredo-MansfeldProf. MUDr. Emerich MaixnerProf. Rudolf Kříženecký císař František Josef I.

Spolek na stavbu plicního sanatoria shromažďoval finanční prostředky odbornou i osvětovou činností, občanskými sbírkami, loteriemi, bazary nebo bály. Na výstavbu se pořádaly i veřejné sbírky - dodnes je v Nemocnici Na Pleši pokladnička, do které mohl každý přispět, takže na sanatorium se vlastně sbíralo jako třeba na Národní divadlo. Opět se tedy projevila lidská sounáležitost při podpoře potřebných věcí, a také filosofie, že v případě potřeby neopustíme jeden druhého. Na tuto filosofii navazuje i dnešní nemocnice v rámci motta: Neopustíme svého pacienta.

Položení základního kamenePozemek o celkové rozloze 160 ha na jižním svahu kopce Pleš na stavbu sanatoria věnovali knížecí manželé Colloredo-Mansfeldovi. Slavnostní položení základního kamene proběhlo 6. prosince 1908 a stavba byla započata v roce 1912. Sanatorium projektoval a stavbu řídil architekt profesor Rudolf Křížencký.

Sanatorium bylo slavnostně otevřeno 2. února 1916 u příležitosti šedesátiletého panování císaře Františka Josefa I. Z Prahy byl tenkrát vypraven zvláštní vlak se členy Spolku a mnoha dalšími hosty, byly vydány pamětní pohlednice a známky a celá slavnost byla široce prezentována tiskem.

Hlavní budova sanatoria v té době měla pokoje s jednou, dvěma a šesti postelemi a šest leháren. V budově byla také knihovna, čítárna, hovorna, denní místnosti, kanceláře, lékárna, rentgen, operační sál a kaple. Další součástí areálu sanatoria byl kuchyňský trakt s jídelnou, strojvna s kotelnou, prádelna, infekční pavilon a desinfekční stanice. Dvě vily sloužily pro řídícího lékaře a správce ústvu. Sanatorium mělo také vlastní vodovo s čerpací stanicí a vodojemem, kanalizační síť ukončenou velkou biologickou čistící stanicí a také vlastní malé hospodářství.

hlavní budovaletní lehárna

Pokračování příště.

Nemocnice Na Pleši s.r.o.
262 04, Nová Ves pod Pleší 110

Máte dotaz? Zavolejte nám:
+420 318 541 500