Úvodní stránka Aktuálně z Nemocnice Na Pleši Zachraňte život! Přihlaste se do registru dárců kostní dřeně

Zachraňte život! Přihlaste se do registru dárců kostní dřeně

Publikováno: 29. 07. 2016

Co může být větším darem člověka člověku než zachránit život? Přinášíme stručnou a přehlednou informaci o tom, co obnáší stát se dárcem kostní dřeně. Možná budete překvapeni, jak jednoduché to je.

Dárcovství kostní dřeně

Registr dárců kostní dřeně

Dokud se osobně nesetkáme s vážným onemocněním, máme pocit, že se nás netýká. Jen v České republice však onemocní ročně stovky lidí včetně malých dětí závažnými poruchami krvetvorby, z nichž asi nejznámější je leukémie. U těchto chorob je často právě transplantace kostní dřeně, resp. krvetvorných buněk, jedinou nadějí na úplné uzdravení.

Kostní dřeň (morek) je druh tkáně, která vyplňuje vnitřek kostí. Buňky kostní dřeně jsou krvetvorné – vyvíjejí se z nich další krevní elementy jako červené a bílé krvinky či krevní destičky.

Registr dárců

Největším problémem je v tomto ohledu najít vhodného dárce, protože kostní dřeň nemocného a dárce se musí co nejvíce shodovat ve složitém systému tzv. HLA znaků (antigenů), který máme každý jedinečný. Nejlépe se shodná kostní dřeň hledá mezi sourozenci, protože její složení se dědí půl na půl po matce a po otci.

Pro většinu pacientů se však vhodný dárce mezi příbuznými nenajde, a proto zde vzniká potřeba rozvíjet registry potenciálních dárců. Registry dárců kostní dřeně dnes celosvětově sdružují kolem 28 milionů dobrovolníků, v ČR je to necelých 70 000 lidí.

Registrací mezi dobrovolné dárce můžete někomu zachránit život, fakticky je však pravděpodobnost, že budete jednou skutečně kostní dřeň darovat právě vy, poměrně malá.

Jak se stát dárcem kostní dřeně?

Dárcem kostní dřeně se můžete stát za těchto podmínek:

  • věk 18 – 35 let
  • váha na d 50 kg
  • celkově dobrý zdravotní stav bez předchozích závažných onemocnění

K zapsání se do registru dárců je potřeba:

  • domluvit si schůzku v jednom z Dárcovských center ČNRDD
  • absolvovat přijímací pohovor, vyplnit a podepsat vstupní formuláře
  • nechat si odebrat 1 zkumavku krve ke stanovení vašich HLA znaků

Jak probíhá samotné darování kostní dřeně či krvetvorných buněk?

Existují dva způsoby darování krevních buněk.

1. Odběr kostní dřeně z pánevní kosti

Odběr se provádí v celkové anestezii a samotný zákrok trvá cca hodinu. Protože zákrok může být spojený se ztrátou krve, nechává si dárce dopředu odebrat vlastní krev i pro svou potřebu. Dárci mají nárok na 4 dni pracovního volna. Po zákroku mohou pociťovat bolest v kříži, jako po uhození.

2. Separace krvetvorných buněk ze žilní krve

Pomocí malé injekce tzv. růstových faktorů, která je dárci podána 4 dny před odběrem dojde ke krátkodobému namnožení krvetvorných buněk v krevním oběhu. Samotný odběr pak probíhá vleže na lůžku, kdy je dárce pomocí kanyl napojený na krevní separátor, který z protékající krve odděluje potřebné buňky a zbytek vrací do dárcova krevního oběhu. Procedura trvá cca 4 hodiny a je spojena spíše s určitým nepohodlím (několik hodin strávených v jedné poloze na lůžku) či nepříjemnými pocity při zavedení jehly. I po tomto zákroku mají dárci nárok na 4 dni pracovního volna.

Chcete se stát dárcem?

Pokud uvažujete o přihlášení do registru dárců, podrobné informace naleznete na webových stránkách Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD), nebo kontaktujte přímo jedno dárcovských center.

Nemocnice Na Pleši s.r.o.
262 04, Nová Ves pod Pleší 110

Máte dotaz? Zavolejte nám:
+420 318 541 500