Úvodní stránka Aktuálně z Nemocnice Na Pleši 100 let nemocnice Na Pleši - příběh vojáka 1. sv. války Bohuslava Frimla

100 let nemocnice Na Pleši - příběh vojáka 1. sv. války Bohuslava Frimla

Publikováno: 18. 08. 2016

10. srpna 1916 byl v tehdejším Sanatoriu se zápalem plic hospitalizován voják Bohuslav Friml, dědeček paní Evy Vízkové, která po 100 letech vypráví jeho příběh.

Můj děda v sanatoriu Na Pleši před 100 lety

Svého dědečka Bohuslava Frimla z Opočna jsem, bohužel, osobně nepoznala, zemřel o 10 let dříve, než jsem se narodila. Paradoxně měl ale štěstí, mohl padnout v boji na rakousko-italských hranicích už za 1. sv. války. To bych se vlastně ani nenarodila. Život mu zachránila hospitalizace v plicním sanatoriu Na Pleši, kam byl přijat 10. srpna 1916, tedy před 100 lety. Diagnóza: Catarrhus apicis praecipue dextri, zjednodušeně zánět plic. S podobným nálezem byli přijímáni i další vojáci. Byl to pro ně únik z nelidských podmínek na frontě, záchrana.

Pěvecká skupina Tamburaši   Společnost v jídelně

Časem se ukázalo, že průběh choroby není až tak závažný. Mladíkům trochu otrnulo. Založili pěveckou skupinu Tamburaši. Děda byl jejím členem, což je s podivem, neboť všichni v naší rodině jsou hudebními antitalenty a ani on nebyl výjimkou. Zřejmě to byla příležitost vyplnit volný čas. Na fotografii je vpravo s černou páskou na rukávě vedle fousáče sedícího uprostřed. Fotografie je zároveň pohlednicí, ale nebyla použita. Sanatorium mělo i svoji oficiální pohlednici, resp. barevnou dopisnici se slečnou v růžových šatech a celým areálem v pozadí. Na té je ze zadu napsáno pouze "vážený". Komu byla určena, se už nikdy nedozvím.

Dochoval se ještě korespondenční lístek "Feldpostkorrespondenzkarte" s Dopisnice Plešněmeckým razítkem "Militlärpflege. Sanatorium für Lungenkranke am Plesch bei Mnischek". Ani ten nebyl použit. Posledním dokumentem je fotografie-pohlednice, na které je zachycena slavnostně prostřená tabule v jídelně s celou řadou sedících vážených pánů. Maminka se domnívá, že jsou to lékaři a členové "Spolku pro nemocné plicními chorobami" při setkání na Pleši s vyššími oficíry, dědeček mezi nimi není. Tato pohlednice byla odeslána z Mníšku a děda ji poslal své milé, mojí babičce. Na zadní straně je text: "Drahá Ando! Včerejší poplach byl bohudíky nadarmo. Jak jste se dostali domů? Doufám, že dobře. Půjdu dnes na houby. Pozdrav na všechny. Zdraví a líbá Tě Bohuš."

Babičku měl děda docela nablízku, byla ve službě u kněžny Yvonny Colloredo-Mansfeld na dobříšském zámku. Občas ji potajmu navštěvoval, většinu cesty však musel ujít pěšky.

Pozdrav z Pleše   Feldpost

Sanatorium bylo v lesích, byl srpen, rostly houby. Vojáci na ně chodili, aby ukrátili čas. Nosili je do kuchyně kuchařkám, a když už je nechtěly, sušili je na novinách všude, kde se dalo. K tomu se váže dědečkovo vyprávění. Vždy, když někdo dostal z domova balíček s jídlem na přilepšenou, nabídl také ostatním. Právě v období houbařské sezóny přišla někomu bábovka. Nelenil a podělil své kamarády. Jenže před tím jeden z nich chtěl udělat vtípek a pro obveselení ostatních ji posypal projímavým práškem. A jak tak všichni běhali, v chvatu si brali rozložené noviny, až nakrájené houby lítaly všude kolem. Trochu jsem vyprávění zlehčila, ale pobyt na Pleši byl opravdu vysvobozením z fyzických i psychických útrap, které prožívali čeští vojáci na rakousko-italské frontě.

A jak to dopadlo? Skoro jako v pohádce. Ze sanatoria Na Pleši byl dědeček propuštěn v den svých 31. narozenin 23. ledna 1917. Vzal si babičku za ženu, vrátili se do Opočna a vychovali čtyři dcery. Prvorozená dostala jméno po své kmotře kněžně Yvonně, narodila se ještě na Dobříši. Moje maminka je nejmladší, a když přišla na svět, tak se děda na ni ani nepodíval, protože to byla "zase holka". Dědeček podlehl rakovině koncem 2. sv. války, babička ho přežila o 35 let.

Výsadba památečního stromu v areálu Nemocnice Na Pleši   Památeční strom jinan dvoulaločný

Jako vzpomínku na dědečka Ing. Bohuslava Frimla a na počest Josefa knížete Colloredo - Mansfeld a jeho manželky kněžny Yvonny, kteří na stavbu sanatoria darovali pozemky ze svého panství na Dobříši, vysadila naše rodina v parku Na Pleši v dubnu 2006 strom jinan dvojlaločný - Ginkgo biloba. Potěšilo by nás, kdyby také letos u příležitosti 100. výročí založení sanatoria byl vysazen památeční strom. Výstavba tak rozsáhlého komplexu v době válečné je obdivuhodný počin a to, že celých 100 let slouží k léčbě nemocných je rovněž k poctě všech, kteří se o to až dosud zasloužili a do budoucna také zaslouží.

Nemocnice Na Pleši s.r.o.
262 04, Nová Ves pod Pleší 110

Máte dotaz? Zavolejte nám:
+420 318 541 500