Úvodní stránka Aktuálně z Nemocnice Na Pleši Spolu až do konce v Nemocnici Na Pleši

Spolu až do konce v Nemocnici Na Pleši

Publikováno: 06. 09. 2016

Onkologické oddělení Nemocnice Na Pleši získalo grant společnosti Avast na rozvoj paliativní péče.

Spolu až do konce

Nadační fond Avast ve spolupráci s centrem paliativní péče před několika lety založil grantový program Spolu až do konce, který se zaměřuje na péči o umírající v české republice a přístup společnosti k umírání jako takovému.

V letošním roce se rozhodli podpořit rozvoj paliativní péče v nemocnicích po celé České republice. Důvodem k výběru právě tohoto tématu je fakt, že v českých nemocnicích stráví své poslední dny asi 70 % všech umírajících a přesto právě paliativní péče není ve většině zařízení dostupná.

S projektem na zlepšení paliativní péče a zázemí uspěla také Nemocnice Na Pleši, čímž se dostala mezi 17 vybraných nemocnic, mezi které bude rozděleno více než 26 milionů korun.

Cíle projektu v Nemocnici Na Pleši

Cílem našeho projektu v rámci grantu Spolu až do konce je podpořit dostupnost a včasnou integraci paliativní péče o onkologicky nemocné v regionu. V nemocnici vznikne specializovaná ambulance paliativní a podpůrné léčby a na lůžkovém oddělení zkvalitníme paliativní služby. V rámci těchto cílů budeme realizovat:

  • doškolení týmu (odborná školení a stáže)
  • vybavení ambulance (mobililář, pracovní pomůcky)
  • konziliární a superkonziliární služby pro odborníky
  • pravidelné intervizní setkání profesionálů v paliaci
  • pokoje pro nepřetržitou přítomnost rodiny a blízkých
  • hovornu pro rozhovory a edukativní činnost

Ambulance paliativní a podpůrné léčby

Specializovaná ambulance bude zajišťovat komplexní péči o pacienta na jednom místě a během jedné návštěvy.

Vzhledem k primární somatické diagnoze je hlavním partnerem pacienta lékař, který bude koordinovat práci celého týmu. Pacient bude využívat jednotlivé služby dle aktuální potřeby. Pravidelná setkání celého týmu umožní pracovat celostním způsobem. Na základě současných zkušeností otevřeme ambulanci i pro rodinu a blízké pacientů a nabídneme i péči a poradenství pro pozůstalé.

V současnosti je tato část projektu ve fázi připrav - probíhá školení pracovníků, připravují se technické vybavení ambulance, tištěné materiály a procesní fungování ambulance. Slavnostní otevření je naplánováno na letošní říjen.

Paliativní služby na lůžkovém oddělení

Nemocniční péče je často jedinou alternativou v těžších obdobích léčby i v terminální fázi onemocnění lidí se solidními nádory. Společný pobyt člena rodiny nebo jiné blízké osoby může výrazně podpořit nemocné v těchto obdobích. Na lůžkovém oddělení proto otevřeme 3 pokoje umožňující nepřetržitou přítomnost rodiny a blízkých pacienta.

Také důstojné prostředí, kde můžeme vést intimní rozhovory s pacientem a jeho rodinou v soukromí, pokládáme za velmi důležitou součást oddělení. V rámci zkvalitnění služeb proto plánujeme otevřít hovornu, která by měla sloužit nejen k soukromým rozhovorům, ale také k edukaci pro práci s různými pomůckami, které jsou součástí paliativní praxe.

Nemocnice Na Pleši s.r.o.
262 04, Nová Ves pod Pleší 110

Máte dotaz? Zavolejte nám:
+420 318 541 500