Úvodní stránka Aktuálně z Nemocnice Na Pleši Zpráva z IV. Mutioborové konference nelékařských profesí Na Pleši

Zpráva z IV. Mutioborové konference nelékařských profesí Na Pleši

Publikováno: 01. 12. 2016

Přečtěte si zprávu z čtvrtého ročníku konference nelékařských profesí Na Pleši tak jak ji zaznamenala jedna z účastnic.

Proměny těla a duše

Zpráva z konference v Nemocnici Na Pleši

3. listopad patřil holistickému tématu již čtvrtého ročníku Multioborové konference nelekařských profesí. Zvolené téma bylo pro hojný počet zúčastněných úspěchem.

Celý den měl energický náboj a nebyl prostor pro lelkování, zvolení přednášející to nedopustili! Přednášky se ,krásně prolínaly a bezchybně se doplňovaly. Bylo nám ctí se setkat s kapacitami svého oboru. Každý přednášející se svého úkolu zhostil posvém.

Profesorka lékařské etiky, Helena Haškovcová, pomohla rozkódovat pro mnohé neznámy význam spojení human ehnancement. Výstižně nastínila vývoj lidstva až po současnost a jeho dopady pro další generace.

Chladnými nás nenechal ani doc. Roman Šmucler, se kterým jsme se rychlostí blesku přenesli do kyberzóny.  Angínu bude prý v budoucnosti léčit mobilní aplikace a heslo "pro krásu se musí trpět" nemělo nikdy větší význam...  aneb estetická medicína a její možnosti bez hranic.

Velmi dynamickou přednáškou nás provedla specialistka na partnerské vztahy doc. Laura Janáčková. Nastínila problematiku maskulinismu a feminismu.  Mnozí se v jejích faktech a číslech našli a na své si přišly hlavně ženy. Ty nezadané již ví, kam po světě jezdit lovit, a ty zadané se dozvěděly, že mají doma druh novodobého lovce s ovladačem v ruce. Nutno podotknout, že jedno oko nezůstalo suché – smíchy.  

Přišlo však i na vážné téma. Velký dík a obdiv patří sestřičkám pracujícím na onkologickém oddělení Na Pleši. Emotivní kazuistika onkologicky nemocné ženy se dotkla nás všech. Otevřela oči a přiměla k zamyšlení.

V druhé polovině konference byla nastíněna problematika právnická - pacient vs. zdravotnické právo. Pro mnohé z nás je toto téma pandořinou skříňkou a tak dobré rady JUDr. Šustka přišly vhod. Lektorka osobního rozvoje, PhDr. Ivana Feliciani, zase rozhýbala a propojila naše těla a duše pomocí čínské medicíny.

Jako každoročně se konference zúčastnila také MUDr. Alexandra Aschermannová, emeritní primářka plešské onkologie. Připomněla významné sté výročí sanatoria a popřála současné Nemocnici Na Pleši, mnoho dalších úspěchů a produktivních let.

Se sluncem v duši, zamyšlení a obohacení, odcházíme prožívat každý tu svou proměnu těla i duše.

Děkujeme!

Bc. Petra Hostinská, všeobecná sestra, rehabilitační oddělení

Nemocnice Na Pleši s.r.o.
262 04, Nová Ves pod Pleší 110

Máte dotaz? Zavolejte nám:
+420 318 541 500