Úvodní stránka Aktuálně z Nemocnice Na Pleši Nemocnice Na Pleši v roce 2017

Nemocnice Na Pleši v roce 2017

Publikováno: 09. 04. 2017

Přinášíme přehled nejdůležitějších novinek z dění v Nemocnici Na Pleši.

Sto let plešského sanatoria

Jak jistě mnozí z vás zaznamenali, loňský rok byl v Nemocnici Na Pleši ve znamení kulatého výročí 100 let od vzniku sanatoria. My na Pleši jsme však nehleděli pouze do minulosti, ale udělali jsme také několik velkých kroků vpřed na cestě k lepším službám pro naše pacienty, a to jak v personálním obsazení tak i v technickém vybavení.

Otevření budovy lineárního urychlovače

Nejviditelnější změnou je v plešském areálu jednoznačně zcela nová budova radioterapie, která byla postavena pro nový lineární urychlovač. Jedná se o moderní přístroj určený k ozařování pacientů s nádorovym onemocněním, který oproti dosavadnímu klasickému kobaltovému ozařovači umožňuje lépe aplikovat dávku záření do oblasti nádoru a zároveň ušetřit okolní zdravé tkáně.  Pro onkologické pacienty není bez zajímavosti, že ve středočeském kraji je Nemocnice Na Pleši jediným zařízením, který toto ošetření nabízí.

Nová budova lineárního urychlovače

Nová budova lineárního urychlovače

Stavba budovy radioterapie a instalace lineárního ozařovače byla dokončena začátkem tohoto roku a v současnosti probíhají technické zkoušky zařízení. Těšíme se, že pro pacienty otevřeme již ve druhé polovině tohoto roku a že s využitím lineárního urychlovače budeme schopni léčit ještě širší spektrum pacientů.

Lepší služby pro onkologické pacienty

Díky naší účasti v grantovém programu firmy Avast Spolu až do konce, který je zaměřen na péči o umírající v České republice, proběhly velké změny také na oddělení onkologie. Jednak jsme rekonstruovali pokoje lůžkového oddělení, kde nyní nabízíme pokoje ve vyšším standardu s vlastním sociálním zařízením a umožňujeme i stálou přítomnost rodiny pacienta.

Další novinkou je pak zcela nová ambulance paliativní a podpůrné léčby, kterou jsme otevřeli v listopadu 2016. V této ambulanci nabízíme pacientům na jednom místě péči klinického onkologa se specializací na paliativní medicínu, psychologa, nutričního terapeuta a sociálního pracovníka.

Společenská místnost na onkologickém oddělení

Společenská místnost na onkologickém oddělení

V rámci zkvalitnění služeb jsme na onkologii otevřeli také hovornu, protože důstojné a intimní prostředí, kde lze vést rozhovory s pacientem a jeho rodinou, pokládáme za velmi důležitou součást oddělení. Hovorna slouží též k soukromým setkáním a k edukaci pro práci s různými pomůckami, které jsou součástí paliativní praxe.

Vyhledávané rehabilitační oddělení

Nemocnice Na Pleši již dávno není zaměřena pouze na onkologické pacienty, ale své pevné, a mezi klienty velmi vyhledávané, místo si zde vybudovalo i naše rehabilitační oddělení. Po předloňské rekonstrukci Pavilonů je provoz zde již zaběhnutý s širokou nabídkou léčebných metod.

Rekonstruovaný pavilon reabilitace

Rekonstruovaný pavilon rehabilitace

Vedle standardní vodoléčby, elektroléčby či masáží pomáháme klientům novými fyzikálními metodami. Nejnověji jde o terapie rázovou vlnou či neinvazivním laserem, které přinášejí úlevu od bolesti při potížích se svaly, klouby či šlachami po úrazech nebo zánětech. Další novinkou je pak u nás akupunktura, kterou využíváme též u některých neurologických diagnóz, jako jsou kupříkladu stavy po mozkových příhodách. 

Ambulantní ordinace pro širokou veřejnost

Poptávce široké veřejnosti se snažíme vycházet vstříc stálým rozšiřováním ambulantních služeb. Vedle onkologické a paliativní ambulance jsou u nás všem pacientům k dispozici ambulantní služby v těchto oborech:

  • rehabilitace
  • interna (nově možnost také vyšetření echokardiografie - ECHO)
  • diabetologie
  • pneumologie
  • chirurgie
  • endoskopie
  • gynekologie
  • psychologie
  • endokrinologie

Zájemci o ošetření se mohou objednat v pracovní době každý všední den v přijímací kanceláři na telefonu 318 541 500.

Otevřený areál

Nově od loňského roku funguje na Pleši lékárna, která se nachází v přízemí hlavní budovy naproti přijímací kanceláři a otevírá každý všední den od 8 do 15:30.

Společně s kavárnou, obchůdkem a stále krásnějším parkem tak vytváříme prostředí, které využijí nejen naši pacienti, ale ocení je i obyvatelé z okolí.

Spokojení pacienti

Přes řadu úspěchů nebyl loňský rok pro naše zaměstnance ani vedení procházkou růžovým sadem. Navzdory stávající problematické situaci ve zdravotnictví a nedostatku lidských zdrojů se nám však daří udržovat stabilní personál a získávat nové kvalifikované zaměstnance.

Největší satisfakcí a důkazem, že pracujeme dobře, je pro nás v posledku plno pozitivních (a často i nadšených) ohlasů našich klientů, i fakt, že řada z nich se na nás se svými obtížemi obrací opakovaně. Budeme se proto nadále snažit si svou dobrou pověst už jen vylepšovat.

Nemocnice Na Pleši s.r.o.
262 04, Nová Ves pod Pleší 110

Máte dotaz? Zavolejte nám:
+420 318 541 500