Úvodní stránka Aktuálně z Nemocnice Na Pleši Slavnostní otevření nové budovy s lineárním urychlovačem

Slavnostní otevření nové budovy s lineárním urychlovačem

Publikováno: 15. 06. 2017

Nemocnice Na Pleši dokončila na začátku tohoto roku stavbu nové budovy radioterapie určenou pro léčbu onkologických pacientů pomocí lineárního urychlovače.

Nová budova lineárního urychlovače

Radioterapie v Nemocnici Na Pleši

Radioterapie funguje v Nemocnici Na Pleši jako součást onkologického oddělení, které patří v rámci středočeského kraje k respektovaným pracovištím a poskytuje komplexní péči pacientům se všemi typy nádorových onemocnění ve všech stádiích. Modernizace oddělení radioterapie tak nyní zajistí pacientům léčbu na špičkové úrovni.

Léčba pomocí záření

Radioterapie, která k léčbě nádorových onemocnění využívá ionizující záření, je dnes neodmyslitelnou součástí onkologické léčby; každý druhý pacient s rakovinou v průběhu své léčby terapii ozařováním podstoupí.

lineární urychlovač

Léčba ionizujícím zářením prošla v posledních letech výraznými změnami. K zevnímu ozařování dříve používané kobaltové ozařovače nahradily dnes modernější lineární urychlovače, které umožňují daleko lépe aplikovat potřebnou dávku záření na oblast nádoru a zároveň šetřit okolní zdravé tkáně.

Takovým způsobem léčby lze v některých případech dosáhnout úplného vyléčení pacienta (tzv. kurativní radioterapie), a to buď samotným ozařováním či v kombinaci s jinou systémovou léčbou, např. chemoterapií.

Často je léčba ionizujícím zářením indikována také k účelům tzv. paliativní radioterapie, která má za cíl odstranit nebo podstatně zmírnit příznaky nemoci, zejména bolesti, a tím zlepšit kvalitu života onkologických pacientů.

Investice do nového vybavení

Stavba budovy pro lineární urychlovač probíhala od roku 2015 a byla dokončena letos na jaře. Nové pracoviště přiléhá v levému křídlu hlavní budovy a je chodbou propojeno se stávajícím oddělením onkologie a radioterapie. Samozřejmostí je zde bezbariérový přístup a komfortní prostředí pro pacienty. Do modernizace oddělení radioterapie investovali vlastníci celkově 50 milionů korun.

Investice směřovala nejen do modernizace budov a přístrojového vybavení, ale také do lidských zdrojů. Vysoká odborná úroveň týmu onkologického oddělení a radioterapie zajišťuje komplexní, kvalitní a zároveň dostupnou lékařskou péči o onkologické pacienty v regionu. Dobrou organizací činnosti tohoto pracoviště je zajištěn i tak důležitý faktor, jako je včasné zahájení léčby. Individuálním a vstřícným přístupem k pacientům si pracoviště udržuje vysoký kredit na úrovni vztahů mezi nemocnými a nemocničním personálem a řadí se tak mezi přední onkologická centra.

TÝM ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE

Nemocnice Na Pleši s.r.o.
262 04, Nová Ves pod Pleší 110

Máte dotaz? Zavolejte nám:
+420 318 541 500