Úvodní stránka Aktuálně z Nemocnice Na Pleši Nemocnice Na Pleši získala nadstandardní hodnocení od pacientů

Nemocnice Na Pleši získala nadstandardní hodnocení od pacientů

Publikováno: 24. 08. 2017

Nemocnice Na Pleši získala letos opět výrazně nadstandardní hodnocení v projektu Kvalita očima pacientů.

Projekt Kvalita očima pacientů

Projekt Kvalita očima pacientů (KOP) měří kvalitu zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti či spokojenosti pacientů. Výzkumnou technikou je standardizované dotazování pacientů, kteří v době šetření končí svou hospitalizaci.

K dotazování se využívá standardizovaný dotazník, který pokrývá osm indikátorů kvality, tedy jakési tématické okruhy, mezi které patří například tělesné pohodlí při pobytu v nemocnici, komunikace s pacientem, zapojení rodiny a blízkých do péče o pacienta atd.

Výsledky šetření v Nemocnici Na Pleši

Souhrnný index spokojenosti pacientů zůstal na prakticky stejné hodnotě jako před rokem (88,2%). Jedná se o velmi vysokou hodnotu v kontextu výsledků českých zdravotnických zařízení.

Výsledky u všech hlavních indikátorů kvality zůstaly v rámci statistické chyby na podobných hodnotách jako v roce 2016. Stabilitu a vysoké hodnocení vykazují také všechny hlavní skupiny personálu – lékaři, sestry a rehabilitační pracovníci.

Největší zlepšení zaznamenalo Rehabilitační odd. 4 - 1.patro a nejvyšší hodnocení spokojenosti pacientů dosáhlo Onkologické odd. 3A - paliace. Na druhém místě se udržel Pavilon C. Výsledky ostatních oddělení jsou také vysoké a velmi vyrovnané.

Certifikáty Spokojený Pacient

Výsledky čtvrté výzkumné vlny projektu Kvalita očima pacientů v březnu až květnu 2017 potvrdily významně nadstandardní kvalitu zdravotní péče.

Nemocnice obhájila nejvyšší rating kvality "A+" a na další období získala certifikát SPOKOJENÝ PACIENT ve všech čtyřech hodnocených kategoriích - lůžkové zdravotnické zařízení, lékaři, sestry a rehabilitační pracovníci.

Nemocnice Na Pleši se kvalitou poskytované péče dlouhodobě řadí mezi špičková zařízení v ČR.

Certifikát Spokojený pacient - Lékaři lůžkových zařízení    Certifikát Spokojený pacient - Lůžková zdravotnická zařízení    Certifikát Spokojený pacient - Rehabilitační pracovníci lůžkových zařízení    Certifikát Spokojený pacient - Sestry lůžkových zařízení

Nemocnice Na Pleši s.r.o.
262 04, Nová Ves pod Pleší 110

Máte dotaz? Zavolejte nám:
+420 318 541 500