Úvodní stránka Aktuálně z Nemocnice Na Pleši Mamma HELP - poradenství pro ženy s rakovinou prsu

Mamma HELP - poradenství pro ženy s rakovinou prsu

Publikováno: 18. 02. 2018

Nezisková organizace MAMMA HELP poskytuje bezplatné služby ženám s rakovinou prsu již od roku 2000.

Bezplatné individuální poradenství Mamma HELP

Mamma HELP centrum v Praze funguje úspěšně od roku 2000. Poskytuje cílené, kvalitní a dobře dostupné individuálního poradenství a kvalifikovanou psychickou podporu ženám s rakovinou prsu a jejím blízkým.

Služby Mamma HELP center

MH centrum navštěvují pacientky ihned poté, co jim byla sdělena onkologická diagnóza, pacientky s recidivou nemoci, klientky v dlouhodobé léčbě a také v rekonvalescenci.Veškeré služby poskytuje Mamma HELP bezplatně a neváže jejich poskytování na členství ve spolku.

V Mamma HELP centrech vede rozhovor vždy jedna terapeutka s jednou pacientkou, případně jejím doprovodem. Terapeutky díky své osobní zkušenosti s nemocí dokáží projevit velkou míru empatie, mají na rozhovor dostatek času a samozřejmě potřebné dovednosti. MH centra mají své odborné garanty, personál se průběžně vzdělává a podstupuje pravidelné supervize. Supervize a výcvik zajišťuje klinická psycholožka.

Podpůrná péče pro ženy

S podporou agentury Young & Rubicam vznikl nový spot vysvětlující důležitost
individuálního poradenství a podpůrné péče pro ženy s rakovinou prsu.

Síť center Mamma HELP

Klientkám podává Mamma HELP informace celostátního charakteru, z vlastních databází, které jsou průběžně aktualizovány. Pražské MH centrum slouží také jako školicí středisko pro kontaktní pracovnice ostatních center (Brno, Hradec Králové, Přerov, Zlín, Plzeň ,Olomouc, České Budějovice).

Odpolední programy pro veřejnost

Odpolední programy jsou určeny pro členky i nečlenky pacientského sdružení. V případě odpoledních programů se jedná též o terapii – komunitní programy většinou zcela nenásilným způsobem vracejí klientkám sebedůvěru a ty se tak mohou lépe a dříve zařadit do normálního plnohodnotného života (arteterapie, cvičení, jóga, výrazový tanec).

Psychologická poradna pro rodiče s dětmi

V průběhu roku 2017 jsme v pražském centru uvedli do provozu také odbornou psychologickou poradnu pro rodiny pacientek s dětmi. Jedná se též o bezplatnou službu.

Kontakt

Adresa: Mamma HELP, z. s., Koněvova 150, 130 00 Praha 3
Telefon: 272 731 000, 739 632 884
E-mail: praha@mammahelp.cz
Otevírací doba: Po-čt : 9.00 – 17.00, pá : 9.00-15.00

Nemocnice Na Pleši s.r.o.
262 04, Nová Ves pod Pleší 110

Máte dotaz? Zavolejte nám:
+420 318 541 500