Úvodní stránka Aktuálně z Nemocnice Na Pleši Kvalita péče Na Pleši je podle KOP nadstandardní

Kvalita péče Na Pleši je podle KOP nadstandardní

Publikováno: 25. 07. 2018

V letošním výzkumu Kvalita očima pacientů získala Nemocnice Na Pleši nejlepší hodnocení ve všech kategoriích, a to již popáté v řadě.

Kvalita očima pacientů

Projekt Kvalita očima pacientů (KOP) hodnotí pomocí dotazníkového šetření mezi hospitalizovanými pacienty osm hlavních indikátorů kvality. Patří mezi ně například tělesné pohodlí pacienta, citová opora ze strany personálu, komunikace s pacientem nebo zapojení rodiny. 

Nemocnice Na Pleši se projektu KOP účastní již pátým rokem a pokaždé získala významně nadstandardní hodnocení, nejvyšší rating kvality zdravotní péče A+ a na další období také Certifikát SPOKOJENÝ PACIENT. Skvělého hodnocení jsme dosáhli ve všech čtyřech kategoriích, lůžkové zdravotnické zařízení, lékaři lůžkových zařízení, sestry lůžkových zařízení a rehabilitační pracovníci.

Spokojenost pacientů v jednotlivých dimenzích

Sběr dat probíhal letos od března do května a podařilo se získat celkem 432 dotazníků na šesti odděleních. Soubor pacientů tvořili z 65 % ženy a více než polovina respondentů byla starších sedmdesáti let.

Souhrnný index spokojenosti činí podle šetření 88,7 %, což patří k nejvyšším hodnocením, která zdravotnická zařízení v ČR dosahují. Nemocnice Na Pleši se tak kvalitou péče řadí mezi špičková zdravotnická zařízení v republice.

V celkovém hodnocení podle jednotlivých oddělení se nejlépe umístil Pavilon C a největší zlepšení od loňského roku zaznamenalo oddělení ošetřovatelské péče v Rezidenci.

V rámci konkrétních indikátorů kvality byly nejlépe hodnoceny například tyto ukazatele: doba čekání na lůžko (99,5 %), frekvence návštěv ošetřujícího lékaře (99,4 %), doba podávání jídel (98,8 %), citová opora ze strany personálu (98,7 %), návštěvní doba (97 %), tišení bolesti (95,6 %) atd.

V porovnání s předchozím rokem vzrostlo mimo jiné hodnocení „soukromí během vyšetření“ a „soukromí při probírání zdravotního stavu“, což jsou pro pacienty důležité ukazatele. Zvýšila se například také „frekvence hovorů s lékařem“.

Vzrůstající očekávání pacientů

Protože nejnižší spokojenost s kvalitou zdravotní péče vykazují nejmladší pacienti, nemocnice se podle manažera projektu KOP, RNDr. Tomáše Raitera, budou muset připravit na potřeby a očekávání nových generací „spotřebitelů“ zdravotní péče.

Zdravotnická zařízení, která budou své služby zlepšovat rychleji, než porostou požadavky klientů, budou vykazovat také růst spokojenosti pacientů. Nemocnici Na Pleši se to zatím daří.

Nemocnice Na Pleši s.r.o.
262 04, Nová Ves pod Pleší 110

Máte dotaz? Zavolejte nám:
+420 318 541 500