Úvodní stránka Aktuálně z Nemocnice Na Pleši Zpráva z 2. multioborové konference nelékařských profesí Na Pleši

Zpráva z 2. multioborové konference nelékařských profesí Na Pleši

Publikováno: 10. 12. 2014

Dne 23. 10. 2014 pořádala Nemocnice Na Pleši 2. Multioborovou konferenci nelékařských profesí.

 Hlavním hostem konference byla obdobně jako v loňském roce Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. Přednáška paní profesorky byla zaměřena na přístup a chování zdravotnického personálu k pacientům, jak to popisuje i ve své knize „Ošetřovatelství: ideály a realita v ambulantní péči“. Kniha je
z prostředí ambulantní praxe, ve kterém se sama autorka ocitla v roli pacienta.

 Další významný host, který přijal pozvání na multioborovou konferenci je specialista na zdravotnické právo JUDr. Petr Šustek. Ve své přednášce se věnoval dopadu nového občanského zákoníku na poskytování zdravotních služeb. Nový občanský zákoník přinesl nemalé změny, které mohou pocítit nejen zdravotnická zařízení, ale i jejich zaměstnanci.

 S tématem onkologické prevence žen vystoupila as. MUDr. Alexandra Aschermannová, která upozornila na důležitost prevence a nepodceňování některých příznaků onkologických onemocnění.

 Pozvání přijala také PhDr. Martina Šochmanová, MBA, hlavní sestra nemocnice IKEM, která vystoupila s přednáškou na téma image sestry.

 Na konferenci přednášeli nejen pozvaní hosté, ale i samotní zaměstnanci Nemocnice Na Pleši z řad nelékařů, kteří měli připraveny velmi pěkné přednášky. Z vybraných témat můžeme zmínit například přednášku o zdravé výživě, o komunikaci s nemocnými, o duševní hygieně u pomáhajících profesí a další.

 Tématický okruh přednášek multioborové  konference byl opravdu široký, věříme, že si zde účastníci konference našli nejedno téma, které je zaujalo.

 

Mgr. Monika Říhová, hlavní sestra

Nemocnice Na Pleši s.r.o.
262 04, Nová Ves pod Pleší 110

Máte dotaz? Zavolejte nám:
+420 318 541 500