Úvodní stránka Aktuálně z Nemocnice Na Pleši Opět jsme získali certifikáty SPOKOJENÝ PACIENT

Opět jsme získali certifikáty SPOKOJENÝ PACIENT

Publikováno: 02. 07. 2015

V hodnocení spokojenosti pacientů se zdravotnickou péčí jsme letos dosáhli ještě lepších výsledků než loni.

Kvalita podle pacientů 

Ani zdravotnictví není výjimkou ve rčení, že o kvalitě služby nakonec rozhoduje její uživatel. Volný trh nás učí, že tlak uživatele je ten nejefektivnější nástroj zvyšování kvality. S tím nemůžeme nesouhlasit, a proto se chceme mimo jiné řídit názory a zkušenostmi našich pacientů.

Z těchto důvodů se naše nemocnice již tradičně přihlásila do projektu hodnocení nemocnic Kvalita očima pacientů, jejímž cílem je systematický monitoring kvality poskytované péče prostřednictvím měření spokojenosti pacientů. Anonymní dotazníkové šetření probíhalo letos od února do dubna a zapojilo se do něj bezmála tři sta respondentů.

Vynikající výsledky ve všech kategoriích

V projektu byly hodnoceny naše stěžejní a tradiční obory péče, tedy oddělení onkologické, plicní a rehabilitační. Těmto pracovištím se již druhým rokem podařilo obhájit, dokonce s ještě lepším výsledkem, nejvyšší hodnocení A+ a to ve všech kategoriích:

  • Lůžkové zdravotnické zařízení
  • Lékaři lůžkového zdravotnického zařízení
  • Sestry lůžkového zdravotnického zařízení
  • Rehabilitační pracovníci lůžkového zdravotnického zařízení

Shrnuto a podtrženo, kvalitou poskytované péče se Nemocnice Na Pleši řadí mezi špičková zařízení v České republice a pro naše pacienty je potěšením s námi být. 

Nemocnice Na Pleši s.r.o.
262 04, Nová Ves pod Pleší 110

Máte dotaz? Zavolejte nám:
+420 318 541 500