Úvodní stránka Aktuálně z Nemocnice Na Pleši Komunikace - letošní téma konference nelékařských profesí

Komunikace - letošní téma konference nelékařských profesí

Publikováno: 30. 07. 2015

Už třetí ročník multioborové konference nelékařských profesí Na Pleši se bude letos zabývat komunikací.

Komunikace jako základ úspěchu všech pomáhajících profesí

Letošní ročník konference má velké téma - nebude jím nic menšího než komunikace. A hlavním řečníkem nebude nikdo významnější než Helena Haškovcová.

Plakát 3. multioborové konference nelékařských profesí

Komunikace nás zajímá samozřejmě na půdorysu nemocnice a potažmo celého zdravotnictví. Podíváme se na toto téma jako obvykle z pohledu různých profesí, které se protínají při péči o pacienta a jejichž základním pracovním nástrojem je právě komunikace.

Přednášejí kapacity oborů 

Vedle známé odbornice na lékařskou etiku Heleny Haškovcové, která se ve své přednášce zaměří na proměny současné rodiny, vystoupí například Laura Janáčková, specialistka na partnerské vztahy, Petr Šustek, advokát zaměřující se na zdravotnické právo, nebo koučka Ivana Feliciani.

Chybět nebudou samozřejmě ani tentokrát přednášky našich odborníků z Nemocnice Na Pleši, pohoštění po celou dobu akce a prohlídka areálu.

Termín konference a registrace

Neváhejte a přijďte k nám 22. října v 9:00, kdy konference začíná. Registrovat se můžete před akcí odesláním účastnického poplatku 300,- Kč bankovním převodem na účet č. 8037211/0100 (do zprávy pro příjemce napište: "Konference 2015" a své jméno). Vstupné na místě bude činit 350,- Kč.

Vzdělávací akce bude hodnocena 4 kredity.

Program konfernce ke stažení

Těšíme se na Vás!

Další infrmace u hlavní sestry Mgr. Moniky Říhové, tel.: 318 541 400 nebo 603 515 104, e-mail: rihovam@naplesi.cz

Infographic vector designed by Freepik

Nemocnice Na Pleši s.r.o.
262 04, Nová Ves pod Pleší 110

Máte dotaz? Zavolejte nám:
+420 318 541 500