Onkologie a radioterapie

Neopustíme vás v jakémkoliv zdravotním stavu! 


Akreditace ESMOJsme akreditovaným členem Evropské společnosti pro klinickou onkologii ESMO jako Centrum integrované onkologické a paliativní péče jako jediné pracoviště v České republice. 

Úzce spolupracujeme s Komplexním onkologickým centrem (VFN Praha, FN Motol).

Zajišťujeme komplexní diagnostiku a terapii solidních nádorů všech stádií. Aplikace léčby probíhá na stacionáři, v případě nutnosti hospitalizace na lůžkovém oddělení.

Oddělení klinické onkologie a radioterapie poskytuje:

 • komplexní vyšetření při podezření na zhoubný nádor
 • chemoterapie
 • hormonoterapie
 • imunoterapie
 • radioterapie
 • fotodynamická terapie
 • kombinovaná léčba
 • podpůrná a paliativní léčba

Co Vám nabízíme

30 let zkušeností s léčbou solidních nádorů dospělých

Onkologické oddělení má více než třticetileté zkušenosti s léčbou všech solidních nádorů dospělých. Výsledky naší práce, včetně výzkumu a studií nových cytostatik, jsou pravidelně publikovány a obhajovány. 

Léčba podle nejnovějších medicínských poznatků

Léčba probíhá na základě výzkumů a výsledků z celého světa a nejnovějších poznatků medicíny, podle protokolů a postupů, které jsou vytvářeny ve spolupráci onkologických pracovišť Komplexního onkologického centra. Na oddělení probíhají multicentrické randomizované studie

Aplikace nejnovějších léčebných preparátů

Cíleným výběrem jsou pacienti zařazováni do klinických studií, zadávaných farmaceutickými společnostmi. Tím je umožněna aplikace nejnovějších léčebných preparátů.

Možnost účastnit se klinických studií

Nová šance pro onkologické pacienty! Možnost účasti pacienta v unikátních klinických onkologických studiích. Možnost vyzkoušet nové onkologické postupy a léky. 

Prodloužení délky života

U pacientů, kde úplné vyléčení není možné, zvyšujeme kvalitu života prodloužením bezpříznakového období.

Moderní lůžkové oddělení s nadstandardem

Naše onkologie nabízí jedno z největších lůžkových oddělení v České republice. Nabízíme možnost využití nadstandardně vybavených pokojů (jedno nebo dvoulůžkový pokoj s vlastním WC a sprchou) a JIP.

Tým odborníků ve spolupráci s pacientem

Onkologická léčba je týmovou prací fundovaných odborníků s významnou úlohou pacienta. Za podmínku úspěšné léčby považujeme důvěru mezi zdravotnickým personálem a pacientem.

Léčebné metody a diagnozy

Léčíme a dispenzarizujeme dospělé s onemocněním všech druhů solidních zhoubných nádorů ve všech stadiích, s přidruženými chorobami a komplikacemi: nádory prsu, střev, žaludku a jícnu, plic, mozku, močového a pohlavního traktu, hlavy a krku, slinivky, dále nádory kůže a měkkých tkání atd. 

K radioterapii používáme vlastní kobaltový ozařovač s plánovacím systémem 3D, složité metody zajišťujeme ve spolupráci s Komplexním onkologickým centrem (VFN Praha, FN Bulovka).

Komplexní onkologická péče o dospělé pacienty

 • Kurativní a paliativní chemoterapie, radioterapie, imunoterapie a hormonální léčba
 • Analgetická radioterapie
 • Léčba komplikací onkologických chorob
 • Léčebná rehabilitace v onkologii
 • Léčba interních komplikací u nemocných se zhoubnými nádory
 • Symptomatická onkologická léčba
 • Pregraduální i postgraduální výuka mediků a lékařů

Léčená onemocnění

Léčíme a dispenzarizujeme dospělé s onemocněním všech druhů solidních zhoubných nádorů ve všech stadiích, s přidruženými chorobami a komplikacemi

 • nádory prsu
 • nádory plic
 • nádory střev
 • nádory jícnu a žaludku
 • nádory močového a pohlavního traktu
 • nádory hlavy a krku
 • nádory mozku
 • nádory slinivky
 • nádory kůže a měkkých tkání

Ceník nadstandardního ubytování

Ceník nadstandardního ubytování.pdf (198 kB)

Máte dotaz? Kontaktujte nás:

Onkologie
Nemocnice Na Pleši s.r.o.

prim. MUDr. Kateřina Jirsová 

Onkologická ambulance a stacionář

Ordinační doba

Po - Pá 7:30 - 15:15 

Lůžkové oddělení  - Onkologie oddělení 3A

Lékaři

 • +420 318 541 410

Sesterna

Lůžkové oddělení  - Onkologie oddělení 3C

Lékaři

 • +420 318 541 402

Sesterna

Recepce - příjem pacientů:

další kontakty

Náš tým

Nemocnice Na Pleši s.r.o.
262 04, Nová Ves pod Pleší 110

Máte dotaz? Zavolejte nám:
+420 318 541 500