Úvodní stránka Nemocnice Na Pleši Obory Vyšetřovací komplement

Vyšetřovací komplement

Společný vyšetřovací komplement pro Nemocnici Na Pleši

  • biochemická, hematologická a onkologická laboratoř
  • pracoviště radiodiagnostiky, sonografie, bronchologie, urologie

Biochemická laboratoř

Certifikát akreditace laboratoře 2016Biochemická laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci pod číslem 8253.

Provádíme základní vyšetření v oborech klinická biochemie a hematologie, včetně imunohematologických vyšetření.

Provoz laboratoře je plně automatizován, vzorky jsou zpracovávány z primárních zkumavek s identifikací prostřednictvím čárových kódů. Pro vyžádání vyšetření využíváme v rámci nemocnice elektronické žádanky, výsledky na oddělení dodáváme také elektronicky. Seznam vyšetření a pokyny pro odběr biologického materiálu viz Laboratorní příručka.

Vyšetření, která neprovádíme přímo, zasíláme do smluvní laboratoře OmniLab s.r.o. se sídlem v Praze. Svozy odebraného biologického materiálu jsou prováděny denně, včetně statimového provozu.

Seznam vyšetření ve smluvní laboratoři Omnilab s.r.o. je na www.omnilab.cz

Odborné konzultace k vyšetřením jsou podávány vedoucím laboratoře RNDr. Otto Liškou pro vyšetření v Biochemické laboratoři Nemocnice Na Pleši, kontakt je uveden v LP.

Odborné konzultace k vyšetřením prováděným ve smluvní laboratoři Omnilab s.r.o. jsou prováděny příslušnými vedoucími jednotlivých úseků, viz Laboratorní příručka, Obecná část na www.omnilab.cz, kde jsou uvedeny kontakty na tyto pracovníky.

Veškeré výsledkové listy, které jsou doručovány ze smluvní laboratoře Omnilab s.r.o., nebo v rámci Nemocnice Na Pleši, elektronicky, jsou zabezpečeny pro přenos dat šifrováním.

Vybavení laboratoře

Biochemická vyšetření provádíme na automatickém analyzátoru Mindray BS 300 výrobce Nihon Kohden, vybaveném ISE jednotkou pro stanovení iontů.

Na pracovišti hematologie vyšetřujeme krevní obrazy s třípopulačním diferenciálním rozpočtem na přístroji Celltac Alfa 6500 dodavatele Medista.

Základní koagulační vyšetření provádíme na poloautomatickém koagulometru  KC4 Amelung .

Krevní skupiny a vyšetření kompatibility krevních konzerv před podáním transfúze provádíme v gelových sloupcích poloautomatickou metodou na zařízení dodavatele Grifols.

Oddělení RTG a ultrazvukové diagnostiky

Nově digitalizované oddělení zabezpečuje RTG vyšetření plic, kostí, kloubů a páteře.

Provádíme ultrazvuková vyšetření břicha – jater, slinivky, močového měchýře, ledvin, sleziny, vaječníků a dalších orgánů nitrobřišních i jako prevenci nádorového onemocnění. Dále ultrazvuková vyšetření měkkých tkání – prsů, uzlin, podkoží a svalů. Dále provádíme Dopplerovské  vyšetření žil a tepen a vyšetření srdce echokardiografií

Vyšetření se provádí na základě požadavku (žádanky) vystavené ošetřujícím lékařem jak z ambulance praktického či odborného lékaře tak dle potřeb lůžkových oddělení.

Akreditace a laboratorní příručka

Akreditace laboratoře 2016.pdf (3 MB)

Laboratorní příručka - obecná část.pdf (352 kB)

Laboratorní příručka - metody.pdf (1 MB)

Máte dotaz? Kontaktujte nás:

Vyšetřovací komplement
Nemocnice Na Pleši s.r.o.

Laboratoř

RTG

Recepce - příjem pacientů

další kontakty

Náš tým

Nemocnice Na Pleši s.r.o.
262 04, Nová Ves pod Pleší 110

Máte dotaz? Zavolejte nám:
+420 318 541 500