O nás

Nemocnice Na Pleši s.r.o. je soukromé zdravotnické zařízení s dlouhou historií. Původní Sanatorium Na Pleši, založené v r.1916 pro léčbu tuberkulózy bylo v průběhu času mnohokrát transformováno, až je nakonec v roce 2007 privatizoval Středočeský kraj v podobě odštěpeného podniku Nemocnice Příbram a.s.

Nemocnice je situována v krásném prostředí brdských lesů, v centru francouzského parku přecházejícího v lesopark. Budovy v areálu byly nově rekonstruovány, společná sociální zařízení byla nahrazena koupelnami na pokojích.

Po přechodu pod soukromého vlastníka prošla modernizací také všechna lůžková oddělení, byla provedena digitalizace rtg oddělení a bylo pořízeno nové přístrojové vybavení pro diagnostiku, léčbu i rehabilitaci pacientů. Pro pohodlí pacientů byla v areálu nemocnice zřízena také kavárna s prodejnou smíšeného zboží, lékárna a další služby.

Zaměření Nemocnice Na Pleši

 • Poskytujeme odbornou specializovanou lůžkovou péči v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, klinická onkologie a radioterapie, pneumologie a ošetřovatelská péče.
 • Provozujeme lůžka akutní nemocniční péče, specializované následné péče, ošetřovatelské péče a paliativní péče.
 • Lůžková péče je doplněna ambulantní a konziliární péčí v oborech rehabilitace, klinická onkologie, radioterapie, vnitřní lékařství, diabetologie, chirurgie, gastroenterologie, gynekologie a psychologie.
 • Léčebnou a diagnostickou péči poskytuje nemocnice nejen pro klienty Středočeského kraje a Prahy ale i dalších přilehlých regionů.

Struktura vedení nemocnice

Vlastníci

Novými vlastníky se stali rozvojová a investiční společnost SUDOP GROUP a.s. a Asklepion Lasercentrum Praha,  s.r.o., klinika plastické chirurgie a estetické medicíny.

Jednatelé

 • Ing. Jan Hromádka, CSc.
 • Doc. Roman Šmucler, CSc

Vedení nemocnice

 • Ing. Martin Kott, MBA - výkonný ředitel
 • MUDr. Jan Vydra - odborný zástupce jednatelů
 • MUDr. Kateřina Jirsová - primářka onkologie
 • MUDr. Ivana Pospíšilová - primářka  rehabilitace
 • MUDr. Olga Trávníčková Kittlerová - primářka ošetřovatelské péče 
 • Mgr. Monika Říhová - hlavní sestra  

Naše mise

Klíčovým motem Nemocnice Na Pleši je „princip neopuštění pacienta“, tedy zabezpečení celého komplexu péče od diagnostiky přes léčebnou a rehabilitační péči, ale i podpůrné ošetřovatelské, sociální a paliativní péči.

Komplexní péče o pacienta

Při péči o pacienta úzce spolupracujeme s mnoha institucemi, mezi které patří zejména:

 • fakultní a další nemocnice
 • odborné ambulance v místě bydliště klientů
 • obvodní lékaři
 • agentury domácí péče
 • spolek Liga proti rakovině a další charitativními organizace.

Pořádáme školení pro terénní pracovníky v těchto službách. Organizujeme odborné semináře pro pracovníky ve zdravotnictví i akce pro veřejnost.

Historie

Nemocnice Na Pleši je právním nástupcem původního Sanatoria Na Pleši, jehož historie sahá až do roku 1901. Sanatorium vzniklo díky aktivitě českých lékařů i dobrovolníků, kteří založili na přelomu 19. a 20. století Český pomocný zemský spolek pro nemocné plicními chorobami v Království českém, s cílem vybudovat na území Čech kvalitní zdravotnické zařízení pro boj s tehdy nebezpečnou tuberkulózou. 

Místo na jižním svahu vrchu Pleš nedaleko Mníšku pod Brdy bylo vybráno pro výborné klimatické podmínky. Manželé Colloredo-Mansfeldovi věnovali na výstavbu sanatoria rozsáhlý pozemek o celkové rozloze 160 ha, na jižním svahu kopce Pleš. Byl to velkorysý dar a vlastně také počátek jedinečné péče o pacienty, původně s tuberkulózou.

Slavnostní položení základního kamene proběhlo 6. prosince 1908. Stavba podle návrhu architekta Kříženeckého byla financována z celonárodní sbírky a byla dokončena 2. 2. 1918. 

Od doby svého vzniku se Sanatorium Na Pleši věnovalo léčbě pacientů s plicními chorobami. V průběhu let, s ústupem některých specifických plicních chorob se měnilo i zaměření a právní forma nemocnice až k současnému, kdy Nemocnice Na Pleši poskytuje odbornou specializovanou lůžkovou péči v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, klinická onkologie a radioterapie, pneumologie a ošetřovatelská péče.

Co jste možná nevěděli o Nemocnici Na Pleši

 • na výstavbu sanatoria přispěl i císař František Josef I.
 • peníze na stavbu se vybíraly v rámci veřejných sbírek i mezi občany – vybíralo se stejným způsobem jako například na Národní divadlo – jde tedy o národní klenot
 • na Pleš přijel i prezident T. G. Masaryk
 • Nemocnice Na Pleši je jako jediné sanatorium tohoto typu v Praze a okolí, které bylo po roce 1989 zachráněno privatizací a investicemi ve stovkách milionů korun
 • nemocnici navštívila řada významných osobností z ČR i ze světa, např. astronaut Andrew Feustel, který vzal kresleného krtka do vesmíru a koncertovaly zde třeba zpěvačky Martha Elefteriadu či Marta Kubišová
 • v kinosále nemocnice se odehrává řada kulturních a vzdělávacích akcí, pořádáme zde semináře, konference, besedy nebo divadlo 
 • od roku 2012 pořádáme vždy koncem května spolu s obcí Nová Ves pod Pleší tradiční Novoveské oslavy

Máte dotaz? Kontaktujte nás:

Nemocnice Na Pleši 

další kontakty

Nemocnice Na Pleši s.r.o.
262 04, Nová Ves pod Pleší 110

Máte dotaz? Zavolejte nám:
+420 318 541 500