INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ

Myofasciální a mobilizační techniky

Myofasciální nebo někdy také měkké techniky se zaměřují na všechny měkké tkáně, tedy vedle svalů na kůži, podkoží a fascie (vazivové obaly svalu či skupiny svalů), které tvoří důležitou složku pohybové soustavy.

Vlivem přetížení či úrazu může dojít k poruchám funkce měkkých tkání, vytváření zatvrdlin, tzv. spoušťových bodů (trigger points), které omezují pohyb a působí bolest. K zatížení měkkých tkání přispívá také psychický stres, jednostranná zátěž či vadné držení těla.

Mobilizační techniky jsou nejčastěji aplikovány na klouby s omezenou pohyblivostí (s tzv. funkčními blokádami) s využitím funkčního volního pohybu za aktivní účasti pacienta. Pomocí opakovaných nenásilných pohybů dochází k uvolnění kloubních blokád a obnovení pohyblivosti.

Techniky myofasciální a mobilizační se kombinují v rámci komplexního terapeutického postupu k ovlivnění pohybového systému. Jejich využití je zejména u pacientů trpících:

 • bolestivými stavy pohybového systému
 • svalovým napětí či křečí
 • stavy po operacích, které se hojí jizvou
 • zmenšenou kloubní pohyblivostí, kloubní blokádou různého původu

SM systém podle Smíška

Stabilizační a mobilizační systém vyvinutý MUDr. Richardem Smíškem je sestava cviků, které jsou zaměřené na aktivaci spirálních svalových řetězců. Tzv. svalové zřetězení, což je soustava svalů, které spolu funkčně souvisí, tvoří dvě skupiny – vertikální a spirální řetězce. Vertikální svalové řetězce bývají vlivem současného sedavého způsobu života často zkrácené a přetížené, což je hlavní příčinou bolestí zad. Naproti nim působí spirální svalové řetězce, které se uplatňují při pohybu a které bývají naopak ochablé. Jejich aktivací právě pomocí SM systému dochází k uvolnění prostoru mezi obratli, čímž se umožní jejich léčba a regenerace.

Cvičení se skládá z dvanácti základních protahovacích a posilovacích cviků, které se provádí s elastickým lanem a díky relativní jednoduchosti a nenáročnosti je může pacient po zaškolení provádět i sám doma. Na tyto základní cviky navazují další pokročilé cviky s pomůckami na podložkách či stoličce, které dále rozvíjí celou tuto významnou a efektivní metodiku.

Cvičení podle SM systému využijí lidé trpící:

 • bolestmi páteře v bederní, hrudní i krční oblasti
 • akutním výhřezem ploténky
 • skoliózou a při vadném držení těla
 • po operacích nosných kloubů a mnoha dalších obtížích

Metoda Ludmily Mojžíšové

Originální rehabilitační léčebná metoda, kterou vyvinula zdravotní sestra a terapeutka Ludmila Mojžíšová. Aplikovala ji nejprve na sportovce a později zejména při léčbě ženské neplodnosti způsobené funkčními poruchami pohybového systému.

Cvičení se provádí velmi šetrným a nebolestivým způsobem a spočívá v uvolnění a protažení zkrácených a spastických svalů, jejich posílení a rozpohybování zablokovaných kloubů. Důraz se také klade na uvolnění žeber a hrudníku.

Metoda Mojžíšové se vedle výše uvedeného používá také při:

 • léčbě gynekologických obtíží, bolestivé či nepravidelné menstruace
 • dysfunkci svalů pánevního dna, inkontinenci
 • bolestech v oblasti hrudníku, zad, pánve, kostrče a kyčelních kloubů

Metoda McKenzie

Mechanická diagnostika a terapie je diagnostický a terapeutický systém vyvinutý fyzioterapeutem Robinem McKenziem na Novém Zélandu. Používá se pro zcela konkrétní určení původu bolesti pohybového aparátu a následně na stanovení cviku (často jde pouze o jediný cvik), který ovlivňuje přímo místo původu bolesti – řeší se tedy příčina a ne následek. Významným prvkem této terapie je aktivní účást pacienta. Ten je  zacvičen v provádění konkrétního cviku a terapie tedy závisí do značné míry na něm.

Metoda McKenzie je vhodná k diagnostice i terapii potíží celého muskuloskeletálního systému od krční, hrudní a bederní páteře po periferní klouby jako je rameno, koleno, kyčel či kotník.

Typicky se jedná o pacienty s:

 • bolestmi zad
 • onemocněním meziobratlových plotének (protruze, hernie disků)
 • vadným držením těla

PNF - Kabatova metoda

Metoda proprioceptivní nervosvalové facilitace (PNF) se často nazývá po svém autorovi, americkém neurofyziologovi, jako Kabatova metoda. Metoda PNF je založena na cvičení s končetinami v diagonálách, které vychází z přirozených pohybů člověka v běžném životě, s využitím technik jako jsou akce-relaxace, výdrž-relaxace nebo pohybový zvrat. Pomocí opakování a učení si pacient osvojuje nový, efektivnější pohybový vzorec až na úroveň centrální nervové soustavy.

Kabatova metoda se nejčastěji používá u:

 • funkčních onemocnění pohybového aparátu
 • onemocnění CNS (roztroušená skleróza, stavy po cévní mozkové příhodě, periferní neuropatie, poranění míchy)
 • po operacích, úrazech a degenerativních chorob kloubů a páteře
 • vadného držení těla (skolióza)

Vojtova metoda

Vojtova reflexní terapie nebo také metoda reflexní lokomoce nese název po svém autorovi neurologovi MUDr. Václavu Vojtovi, který ji vyvinul pro účely léčby dětí s mozkovou obrnou. I dnes se nejčastěji používá u dětí s poruchami psychosomatického vývoje, ale své využití má i ve fyzioterapii u poruch pohybového aparátu, interních chorob a posttraumatických diagnóz, a to nejen u dětí.

Principem Vojtovy metody je tzv. reflexní lokomoce, což jsou geneticky zakódované pohybové vzorce, které se stimulováním určitých spouštěcích bodů na těle mohou znovu aktivovat. Mezi tři základní pohybové vzorce patří reflexní plazení, reflexní otáčení  a proces vzpřimování. Tyto pohyby jsou vyvolávány ze základních poloh vleže na břiše, na zádech a vkleče. Metoda má globální účinek na stabilitu a rovnováhu, orientaci v prostoru, držení těla a celkovou koordinaci pohybů.

Využití Vojtovy metody reflexní lokomoce u dospělých:

 • cévní mozková příhoda
 • periferní paréza (chabá obrna) horních i dolních končetin
 • bolesti či funkční poruchy páteře (např. skolióza, vadné držení těla)
 • syndrom zmrzlého ramene (periartritida)
 • poúrazové stavy, včetně úrazu páteře a míchy
 • jiná neurologická onemocnění
 • astmatické stavy, problémy s dýcháním či polykáním
 • roztroušená skleróza

DNS

Koncept dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) vytvořený fyzioterapeutem profesorem Pavlem Kolářem je založený na vývojové kineziologii popsané MUDr. Václavem Vojtou. Cílem DNS je přeprogramování vadných pohybových stereotypů, získaných v průběhu života při běžných činnostech, sportu atp. na úrovni centrální nervové soustavy. Výsledkem má být pohyb, který svaly a klouby vykonávají co nejefektivněji a nejekonomičtěji.

DNS podle Koláře nejčastěji využíváme pro léčbu:

 • vadného držení těla
 • ploché nohy
 • bolesti zad, idiopatické skoliózy
 • úponových bolestí kloubů (tenisový loket, skokanské koleno, bolesti ramenního, kyčelního kloubu nebo lopatek)

Senzomotorická stimulace (SMS)

Senzomotorická stimulace je forma terapie, která využívá plasticitu nervového systému a vzájemné propojení smyslové oblasti s oblastí motorickou. Cílem senzomotorické stimulace je obnovit narušené pohybové vzorce, které dříve mozek koordinoval automaticky. Významnou část této terapie tvoří procvičování vnímání částí těla, jejich polohy a pohybu. Tato tzv. propriocepce může být narušena vlivem úrazu či jednotvárnými pohybovými stereotypy.

Typicky se ke cvičení v rámci senzomotorické stimulace využívají různé balanční pomůcky, jako jsou labilní plochy, gymnastické míče či overbally, s cílem zlepšení rovnováhy a držení těla, koordinace pohybů a zautomatizování nových pohybových vzorců.

Senzomotorická stimulace se nejčastěji využívá u:

 • funkčních poruch pohybového aparátu (kloubní hypermobilita či hypomobilita, svalová dysbalance, poruchy rovnováhy nebo pohybových stereotypů)
 • vadného držení těla (zvětšení nebo zmenšení lordózy a/nebo kyfózy, posturální kyfóza, skolióza atp.)
 • poúrazových a pooperačních stavů
 • senzorických poruch při neurologických onemocnění
  CvičeníCvičení s motodlahouSM metoda cvičení podle Smíška

  Napište nám

  Vaše osobní údaje potřebujeme pro zodpovězení vašeho dotazu. Uchováme je po nezbytně nutnou dobu a nepředáme je žádným dalším příjemcům.
  hvezdicka Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

  Kontakty

  Máte zájem o tuto proceduru?

  Kontaktujte rehabilitační ambulanci:

  Budova A - Hlavní budova, přízemí

  Tel.: +420 318 541 470 
  E-mail: recepcereh@naplesi.cz

  Autem
  Z Prahy:zobrazit trasu na mapě
  • rychlostní silnice č. 4: směr Strakonice–sjezd Mníšek pod Brdy (EXIT 18), dále směr Nový Knín
  Z Příbrami:zobrazit trasu na mapě
  • rychlostní silnice č. 4: sjezd Nová Ves pod Pleší (EXIT 24)
  Veřejnou dopravou
  Z Prahy:
  • linka PID* č. 321, 317: Smíchovské nádraží–Mníšek pod Brdy
  • linka PID* č. 488: Mníšek pod Brdy–Nový Knín

  • pravidelná vlaková spojení: Praha hl. n.–Nová Ves pod Pleší
  Z Dobříše:
  • pravidelné autobusové spojení: Dobříš–Nový Knín

  • pravidelná vlaková spojení: Dobříš–Nová Ves pod Pleší

  Nemocnice Na Pleši s.r.o.
  262 04, Nová Ves pod Pleší 110

  Máte dotaz? Zavolejte nám:
  +420 318 541 500